Jesteś tutaj: HomeZ życia parafii

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 31 VII 2022

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XVIII niedziela zwykła. W przywołanej dziś przypowieści Pan Bóg zwraca się do człowieka, który całą ufność złożył w nagromadzonym przez siebie bogactwie: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie, komu więc przypadnie to coś przygotował? 

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 31 VII 2022

Ogłoszenia parafialne - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 VII 2022

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XVII niedziela zwykła. Treść modlitwy Ojcze nasz jest zawarta i streszczona w początkowej inwokacji, Kryje ona w sobie istotę modlitwy chrześcijanina, czyli ufne wołanie dziecka skierowane do Boga, którego postrzega jako dobrego kochającego Ojca. Modląc się tym tekstem nie można nie mieć świadomości, czego ta modlitwa dotyczy. Człowiek musi wiedzieć, o co Boga prosi, bo w przeciwnym razie będziemy „klepali” słowa, ale na modlitwie nie będziemy obecni.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 VII 2022

Ogłoszenia parafialne - XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 VII 2022

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XVI niedziela zwykła. Jesteśmy dziś razem z Jezusem w domu Marty i Marii, które były siostrami Łazarza. Jak przystało na dobrą gospodynię, Marta natychmiast zajęła się tym, co zapewniło najlepsze przyjęcie niespodziewanego Gościa. Tak bardzo skupiła się na tym przygotowaniu, że zapomniała, iż ważniejszy jest sam Gość, że dla spotkania z Nim, wsłuchania się  w Jego słowa należy porzucić tą cała krzątaninę. Jej siostra Maria usiadła natychmiast u stóp Jezusa i słuchała tego co mówił. Nie jesteśmy zdziwieni faktem, że Marta w pewnym momencie nie wytrzymała i zareagowała jak pełna energii kobieta. Reakcja Jezusa  była daleka od oczekiwań Marty. Marto troszczysz się  i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. 

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 VII 2022

Ogłoszenia parafialne - XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 VII 2022

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XV niedziela zwykła. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie jest dla nas kolejna lekcją, abyśmy w szkole zmartwychwstałego Pana uczyli się trudnej sytuacji miłowania każdego człowieka. To jest lekcja przypominająca, ze miłość bliźniego jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem. Tak było, tak jest i tak już pozostanie na zawsze. Niech udział w Eucharystii umacnia nas w drodze miłości wobec bliźniego.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 VII 2022

Ogłoszenia parafialne - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 VII 2022

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XIV niedziela zwykła. Oto posyłam was jak owce między wilki. Ciekawe, że Pan Jezus opisuje misje tak mocnym obrazem. Celem posłania jest, aby wilki się nawróciły, czyli stały się owcami i przyłączyły się  do trzody Dobrego Pasterza. Ryzyko pogryzienie czy zagryzienia przez wilki jest bardzo realne. Posłani przez Jezusa mają być zwiastunami pokoju, nie ludzkiego, ale budowanego na pojednaniu człowieka z Bogiem. Mają nieść uzdrowienie i ogłaszać bliskość Królestwa Bożego. Po ludzku sądząc są zupełnie bezbronni. Mają tylko Bożą moc, miłość i prawdę. Nic więcej, ani trzosa, ani torby, ani sandałów. Jedyna ich bronią jest świadomość posłannictwa, które nie jest ich wymysłem, ale misją od Jezusa. Posłany musi mieć jasną świadomość komu i czemu służyć. Musi być przekonany, że idzie wałczyć o życie wieczne. Nikt nie będzie ryzykował życia w imię mglistych celów, w imię niebezpiecznej pogawędki z wilkami.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 VII 2022

Ogłoszenia parafialne - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 VI 2022

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XIII niedziela zwykła. Zmierzając do dobra, musimy liczyć się z trudnościami. Na drodze naszego powołania mogą pojawić się ludzie, którzy będą nam rzucać kłody pod nogi. Nie wolno wtedy wpadać w gniew, trzeba odrzucić logikę zemsty, odwetu. Skoro nawet tak temperamentny Jan stał się dzięki łasce Bożej łagodnym, świętym Janem, to znaczy że i ja mogę zapanować nad gniewem czy agresją. Boża miłość działa w każdym człowieku niezależnie od temperamentu. Czasem potrzebujemy twardego upomnienia, mocnego słowa, które zmusi nas do refleksji. Jezus o tym wie i nie zawaha się nami potrząsnąć, kiedy przyjdzie taka konieczność.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 VI 2022

Ogłoszenia parafialne - XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 VI 2022

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XII niedziela zwykła. Piotrowe wyznanie wiary spod Cezarei Filipowej stanowi początek drogi wiary Kościoła. Na ten moment wyznanie wiary Piotra było wystarczające, jednak z biegiem czasu, domagało się ono wyjaśnienia i głębszego rozumienia. Chrześcijaństwo jako nowa religia obecna na terenie Imperium Rzymskiego była zmuszona – zarówno  wobec świata judaistycznego oraz świata pogańskiego – wyjaśnić i uzasadnić Piotrowe wyznanie wiary. Wobec świata żydowskiego mającego swoją historię, tradycję, obyczaje,  trzeba było przekazać, że Jezus Chrystus jest wypełnieniem starotestamentalnych zapowiedzi i oczekiwań ludu Bożego wybrańca. Natomiast wobec świata pogańskiego chrześcijaństwo stanęło wobec zadania udowodnienia i przekonania, że Jezus Chrystus nie jest Kimś, kto chce zburzyć całą tradycję – zbudowaną na wartościach i dorobku wielu myślicieli.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 VI 2022

Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY SWIĘTEJ - 12 VI 2022

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY SWIĘTEJ

Dziś przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. W krótkim fragmencie dzisiejszej Ewangelii pojawia się prawda o całej Trójcy. Syn mówi o Ojcu i Duchu Świętym. Jeden Bóg ale w trzech Osobach. To tajemnica o której mówić trudno, ale milczeć nie wolno. Bóg dał się nam poznać jako ktoś taki. Tej prawdy wiary nie wymyślili teologowie lub biskupi. Kościół próbował jedynie zgłębić tę tajemnicę i wyrazić ją  w formie dogmatycznej. Uczynił to po to aby móc ową prawdę głosić i przekazywać jako najcenniejszy skarb.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY SWIĘTEJ - 12 VI 2022
Go to top