Jesteś tutaj: HomeZ życia parafii

Aktualności i ogłoszenia

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

Dekret odwołujący dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej niedzielnej

Informacje dostępne w linku: Dekret odwołujący dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej niedzielnej

Czytaj więcej: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

Ogłoszenia parafialne - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 X 2021

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XXVIII niedziela zwykła. Ewangelista Marek zauważa i odnotowuje, że Jezus spojrzał na młodego człowieka z miłością. Spotkanie z kochającym Jezusem jest zawsze dialogiem miłości. Także wtedy, kiedy Jezus w imię tej miłości stawia człowiekowi wymagania. Jakże czasami trudno te sytuację zaakceptować. Ileż potrzeba wiary do zrozumienia, że miłość jeżeli jest autentyczna – to prędzej czy później staje się wymagająca. Miłość Jezusa nie jest zgodą na bylejakość, na to co w życiu człowieka jest przeciętne. Chrystus stawia wymagania, bo chce aby człowiek rósł, dojrzewał do pełni człowieczeństwa, by stawał się coraz lepszy i zadowolił się tym, co wyraża pełnię życia.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 X 2021

Ogłoszenia parafialne - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 X 2021

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XXVII niedziela zwykła. Uczestnictwo w liturgii eucharystycznej daje nam możliwości przekraczania i pokonywania zgubnej koncepcji życia dla siebie. Rozumienie tego jest dzisiaj bardzo potrzebne, kiedy ludzie pragną jakiejkolwiek samodzielności, niezależności, pewności siebie. Tego nie rozwiąże się przez zmianę okoliczności czy korektę zewnętrznych postaw. Trzeba dotrzeć do wnętrza człowieka, do jego serca. To są fundamenty chrześcijańskiej antropologii, to jest elementarny model prawdy o człowieku. Kościół wiernie przepowiadając Ewangelię, zawsze stoi na straży ludzkiej godności. Całe dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa jest podyktowane troska o życie człowieka i jego zbawienie.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 X 2021

Ogłoszenia parafialne - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 IX 2021

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Staje przed nami Jezus i zachowuje się nieco inaczej, niż w ostatnich tygodniach. Dziś nikogo nie uzdrowił, nie wskrzesił, nie pocieszył, ale wymaga zdecydowanego stanowiska. I choć w świecie, gdzie wszystko ma być lekkie i wygodne, a radykalizm nie jest popularny Chrystus swoim zdecydowaniem pokazuje, że nie chodzi Mu o tanią popularność, ale o zbawienie człowieka. Jezus staje dziś z niezwykle odważną prepozycją: bądź radykalny i bezwzględny dla swoich słabości.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 26 IX 2021

Ogłoszenia parafialne - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 IX 2021

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XXV niedziela zwykła. Pan Jezus w obliczu pełnej dramaturgii sporu swoich uczniów daje radę, którą winniśmy potraktować jako fundament dla kształtowania właściwych relacji z innymi ludźmi. Wzywa do postawy służby, która jest przecież niczym innym jak wyrazem miłości. Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. To wcale nie znaczy, że człowiek ma rezygnować z dążenia do swej wielkości. Człowiek bogaty w doświadczenie i mądrość winien podejmować służbę na rzecz dobra drugiego człowieka.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 19 IX 2021

Ogłoszenia parafialne - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 IX 2021

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XXIV niedziela zwykła. Wyznanie wiary w Chrystusa ukrzyżowanego nie może jednak zatrzymać się i ograniczać jedynie do słownych deklaracji. Wiara w tajemnicę paschalną czyli w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, powinna się wyrażać w naszych postawach życiowych. Dlatego właśnie Pan Jezus – zapowiadając Swoją Mekę i Zmartwychwstanie mówi wyraźnie do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Oto do czego prowadzi wyznanie wiary Chrystusa ukrzyżowanego. Dźwiganie krzyża to nie tylko doświadczenie cierpienia, ale przede wszystkim realizacja miłości.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 IX 2021

Ogłoszenia parafialne - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 IX 2021

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XXIII niedziela zwykła. Pan Jezus dostrzega brak słuchu oraz niezdolność mówienia, wie że to jest znacząca przeszkoda w kształtowaniu normalnych relacji międzyludzkich. Dlatego uzdrawia głuchoniemego, a tym samym przywraca mu zdolność do pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Gest włożenia palca do uszu i dotknięcie języka ma znaczenie symboliczne, ale jeszcze głębszy sens ma Wolanie: Effata – to znaczy – otwórz się. Jezus potwierdza prawdę o tym, że nie wystarcza tylko sprawność narządów mowy i słuchu, trzeba aby cały człowiek się otworzył, bo to nie usta mówią, ale człowiek mówi, i nie uszy słyszą, ale cały człowiek słucha.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 IX 2021

Ogłoszenia parafialne - XXII NIEDZIELA ZWYKŁA- 29 VIII 2021

XXII  NIEDZIELA ZWYKŁA

W Ewangelii dzisiejszej usłyszeliśmy skargę Chrystusa będącą przywołaniem słów proroka Izajasza. Powinna ona budzić w nas uzasadniony niepokój: Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Nasza wiara wyraża się w aktach uwielbienia Boga, ale to pełne czci oddanie nie może ograniczać się tylko do słów modlitwy, choćby były one najpiękniejsze. Nasza pobożność powinna wielbić niejako przedłużenie w tym wszystkim jak żyjemy. 

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XXII NIEDZIELA ZWYKŁA- 29 VIII 2021
Go to top