Jesteś tutaj: HomeZ życia parafii

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14 IV 2024

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dziś przypada III niedziela wielkanocna, która przeżywamy jako Niedzielę biblijną. Ponieważ nasze życie nie zawsze dorasta do tajemnicy, którą wyznajemy, a nasze świadectwo życia mogłoby okazać się za słabe, dzisiejsze słowo Boże wskazuje nam jeszcze jedną drogę świadectwa. Jest to droga pokuty będąca walką z grzechem i słabościami. Św. Piotr wzywa: pokutujcie więc mi nawróćcie się, aby wasze grzechy zostały zgładzone, zaś Św. Jan apeluje, abyśmy nie grzeszyli, a kiedy jednak pojawia się w naszym życiu grzech to wówczas daje nam zapewnienie: mamy rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Oto mocą Chrystusa możemy odnieść zwycięstwo nad grzechem i w ten sposób czynić świadectwo naszego życia bardziej skutecznym.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14 IV 2024

Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 7 IV 2024

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dziś przypada II niedziela wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego. Zmartwychwstały Chrystus przychodzi dzisiaj - tak jak wtedy, tydzień po zmartwychwstaniu do apostołów zebranych w Wieczerniku – by nas obdarzyć darem pokoju, a zarazem umocnić wiarę. Jest to nie tylko wiara w realną obecność Zmartwychwstałego pośród nas, ale także w Jego uzdrawiająca moc. Jezusowi zależy abyśmy byli ludźmi silnej wiary, zdolnej przezwyciężyć nie tylko trudności zewnętrzne, ale również te co tkwią we wnętrzu człowieka, a są następstwem popełnionego grzechu. W pierwszych słowach Chrystusa Zmartwychwstałego: Pokój wam! odsłania się perspektywa wiary, która wyzwala z lęku z obawy przed cierpieniem i strachem wobec faktu śmierci.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 7 IV 2024

Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 31 III 2024

UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Triduum Paschalne ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 31 III 2024

Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - PALMOWA - 24 III 2024

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - PALMOWA

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej zawiera w sobie syntezę dwóch wielkich tradycji: jerozolimskiej – z pełnym chwały wejściem w mury Świętego Miasta oraz rzymskiej – gdzie czytamy w tym dniu opis Męki Pańskiej. Ta synteza stanowi istotną prawdę kolejnych dni Wielkiego Tygodnia, które maja być dla nas czasem naszego nowego wyboru Jezusa Chrystusa, co potwierdzimy w czasie Liturgii Wigilii Paschalnej odmawiając swoje chrzcielne przyrzeczenia. Mają to być dni budzenia się z refleksyjnego letargu, wychodzenia z religijności tłumu by coraz bardziej stawać się uczniami Jezusa, gotowymi do osobistego opowiedzenia się po jego stronie  z pełną akceptacją wymagań, jakie zawiera tajemnica Chrystusowej miłości objawionej przez mękę, cierpienie i śmierć na drzewie krzyża.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - PALMOWA - 24 III 2024

Ogłoszenia parafialne - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 17 III 2024

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Słowo Boże V niedzieli okresu przygotowania paschalnego zachęca, abyśmy rozważali sens tajemnicy krzyża w naszym życiu. Chrystus mówi do nas: A Ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie, tak podwyższony na krzyżu Chrystus przez swoją śmierć będącą dowodem bezgranicznej miłości dokonuje pojednania nas z Ojcem niebieskim. W tajemnicy naszego odkupienia wszyscy jesteśmy „pociągnięci” do miłości Chrystusowej,  jesteśmy tą miłością napełnieni. Mamy okazję tego doświadczyć uczestnicząc w liturgii eucharystycznej.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 17 III 2024

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2024

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
OD 14.03.2024 DO 17.03.2024

CZWARTEK
7:30 Msza Święta z nauką ogólną dla wszystkich
10:00 Nauka dla dzieci z klas od I-IV
10:30 Msza Święta
11:00 Nauka dla dzieci z klas od V-VIII
17:00 Msza Święta a po Mszy konferencja dla wszystkich

PIĄTEK
7:30 Msza Święta z nauką ogólną dla wszystkich
10:00 Nauka dla dzieci z klas od I-IV
10:30 Droga krzyżowa  dla dzieci klas I-VIII
11:00 Nauka dla dzieci z klas V- VIII 
16:30 Droga krzyżowa dla dorosłych
17:00 Msza Święta a po Mszy konferencja dla wszystkich

SOBOTA
7:30 Msza Święta z nauką ogólną dla wszystkich
14:00-17:00 Spowiedź z przerwą od 15:30-16:00
17:00 Msza Święta z nauką ogólną dla wszystkich

NIEDZIELA
7:30 Msza Święta z nauką ogólną dla wszystkich
9:00 Msza Święta z nauką ogólną dla wszystkich
11:00 Msza Święta z nauką ogólną dla wszystkich

Ogłoszenia parafialne - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 10 III 2024

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dziś IV niedziela przygotowania paschalnego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki – jakże prawdziwa jest ta diagnoza ludzkiego serca postawiona przez Jezusa. Świadomość grzechu nie powstaje  w wyniku autoanalizy, ale rodzi się wtedy, kiedy dochodzi do obiektywnej konfrontacji czynów i motywów ze słowem Boga. Grzech może się odbić jedynie w lustrze słowa Bożego. Na ogół po grzechu pojawiają się w człowieku wyrzuty sumienia, z którymi nie da się normalnie żyć. Wówczas przychodzi kolejna pokusa jaka była w zachowaniu Adama w rajskim ogrodzie, ukrycia się przed Bogiem.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 10 III 2024

Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 3 III 2024

 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Słowo Boże III niedzieli wielkiego postu przypomina, że wszyscy bez wyjątku jesteśmy powołani do tego, aby być we współczesnym świecie świadkiem ukrzyżowanego Chrystusa. Bądźmy ludźmi, którym zleżeć będzie na trosce o właściwą hierarchię wartości. Bądźmy tymi, którzy swoją codzienność będą kształtować według przykazań Dekalogu. A wszystko po to, aby nasze sumienia nie okazały się jeszcze jednym targowiskiem, lecz były świątynia Boga, miejscem, dyskretnego i pełnego miłości spotkania z Bogiem.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 3 III 2024
Go to top