Jesteś tutaj: HomeZ życia parafii

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 IX 2022

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

W XXV niedzielę zwykłą jesteśmy zaproszeni przez Boga, aby przejść po ścieżkach przypowieści o rządcy. Ono ukazuje zgubną drogę człowieka, któremu mamona staje się bóstwem. Pieniądz przechodzi z rąk do serca, gdzie bogaty zostaje pozbawiony Boga i staje się ubogi w wartości duchowe. Z serca do oczu, gdzie człowiek traci z pola widzenia bliźnich, nie wykluczając najbliższych. Z oczu do rozumu, gdzie zostaje mu wydarty sens jego życia i całej historii. W konsekwencji bez Boga, bez bliźniego, bez historii, bez rozumienia samego siebie, rozpoczyna się ludzki dramat. Nie dajmy  się zwieść owej pokusie, ale otwórzmy przed Bogiem nasze serca, aby przyjąć Jego uzdrawiającą łaskę.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 IX 2022

Ogłoszenia parafialne - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 IX 2022

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XXIV niedziela zwykła. Jeżeli chcemy doświadczyć Bożego miłosierdzia, winna obudzić się w nas postawa marnotrawnego syna. Mając świadomość odejścia od Boga poprzez grzech, musi zrodzić się w nas pragnienie powrotu, aby otrzymać w pełni Jego przebaczenie. Wracając do Ojca, nie tylko nie poczujemy się poniżeni tym, że musimy uznać i wyznać swoje grzechy, ale przeciwnie poczujemy się dowartościowani, ponieważ na nowo staniemy się dziećmi Bożymi.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 IX 2022

Ogłoszenia parafialne - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 4 IX 2022

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XXIII niedziela zwykła. Każda przemiana ludzkich relacji rozpoczyna się od wejścia na drogę ewangelicznego radykalizmu, wybranie Boga ponad wszystko inne, a tym samym wyrzeczenie się wszystkiego, łącznie z sobą. W przeciwnym razie pozostanie nam ciągłe chodzenie z Jezusem w tłumie, bo nie wystarczy sił, aby stanąć w gronie Jego uczniów. Taki radykalizm nie należy do łatwych, dlatego trzeba być na niego przygotowanym. Bez tej gotowości życie religijne pozostanie niespełnione, niczym dom, którego budowa się rozpoczęła, ale nie przewidziano koniecznych środków na jej dokończenie.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 4 IX 2022

Ogłoszenia parafialne - XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 VIII 2022

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XXII niedziela zwykła. Fałszywa pokora sprawia, że często pierwsze ławki czy rzędy krzeseł są puste, wszyscy tłoczą się z tyłu. To wszystko świadczy o tym , że czasami sprowadzamy pokorę do zewnętrznych, pustych gestów, zapominając, że istota pokory zawiera się w wewnętrznym nastawieniu. Oczywiście ono powinno się ujawniać w czynach, ale kto dba jedynie o ten wymiar zewnętrzny, to tym może ducha pokory sfałszować. Autentyczna, prawdziwa pokora jest przyjęciem pełnej prawdy o sobie nade wszystko o swojej zależności od Boga, a także pośrednio od innych ludzi. Jest także przyjęciem prawdy o naszych słabościach.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 VIII 2022

Ogłoszenia parafialne - XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 VIII 2022

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XXI niedziela zwykła. Można wskazać na wiele wymagań zawartych w Ewangelii czy w Bożych przykazaniach, które sprawiają, że droga do Królestwa Bożego jest przejściem przez ciasne drzwi. Ale trzeba to właściwie rozumieć. To nie wymagania same z siebie zacieśniają nasza drogę do nieba, do szczęścia, do pełni miłości i zjednoczenia z Bogiem. Bóg nie chce w żaden sposób ograniczyć swojej miłości. To w nas są przeszkody, to nasze złe rozumienie wolności, nasza niedojrzałość w wierze, nasz brak gotowości na ofiarę i poświęcenie w duchu miłości sprawiają, że droga do zbawienia prowadzi nas przez ciasną bramę.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 21 VIII 2022

Ogłoszenia parafialne - XX NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 VIII 2022

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Nasza diecezja świętuje dziś uroczystość Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, który jest głównym patronem diecezji bielsko - żywieckiej. Fakt dobrowolnego oddania życia za swojego współbrata jest niezbędnym dowodem miłości w myśl słów Jezusa: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XX NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 VIII 2022

Ogłoszenia parafialne - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 VIII 2022

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Słowo Boże XIX niedzieli zwykłej porównuje wiarę człowieka do wędrówki. Autor listu do Hebrajczyków mówiąc o wierze Abraham, próbuje określić rzeczywistość wiary, stwierdzając, że jest ona poręka tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem rzeczywistości której nie widzimy. Tak rozumiana wiara jest ściśle połączona z nadzieją. Już w tym nauczaniu potwierdza się prawda, że życie ludzkie jest pielgrzymowaniem, że istotnym wymiarem naszego życia jest otwieranie się z nadzieją na przyszłość.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 VIII 2022

Ogłoszenia parafialne - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 31 VII 2022

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XVIII niedziela zwykła. W przywołanej dziś przypowieści Pan Bóg zwraca się do człowieka, który całą ufność złożył w nagromadzonym przez siebie bogactwie: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie, komu więc przypadnie to coś przygotował? 

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 31 VII 2022
Go to top