Jesteś tutaj: HomeZ życia parafii

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 4 VI 2022

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Całe życie chrześcijańskie toczy się w blasku Trójcy Świętej. O świcie życia zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a u jego ziemskiego kresu wielokrotnie padną słowa przyzywające Świętą Trójcę. Między tymi dwoma skrajnymi momentami znajduje się wiele innych przełomowych chwil, które dla chrześcijanina  naznaczone są obecnością Boga Trójjedynego. To w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wierni wiążą się świętym węzłem sakramentu małżeństwa  a kapłani przyjmują z rąk biskupa sakrament święceń. Nie jest prawdą, że Trójca jest tajemnicą odległą czy nie ważną dla codziennego życia. Przecież są to Osoby w życiu nam najbliższe, które nie są poza nami, ale w nas, one w nas mieszkają, a my jesteśmy świątynią ich obecności.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 4 VI 2022

Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - 28 V 2023

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Fakt wniebowstąpienia Jezusa niczego nie kończy, teraz wszystko się rozpoczyna, zarówno w życiu Jezusa jak i Jego Kościoła. Dzieło zbawienia zostało dokonane, ale nie zakończone. Od dnia Wniebowstąpienia Jezus jest u Ojca ale i my razem z Nim tam jesteśmy, w tym sensie że mamy drogę otwartą do Ojca, że nasze życie na ziemi jest drogą zmierzającą do Boga. Wszystko co tylko najpiękniejszego – chrześcijaństwo może powiedzieć o człowieku i jego wielkości w fakcie Jezusowego Wniebowstąpienia znajduje swoje uzasadnienie. Chrystus odszedł do Ojca, ale nie odszedł sam, odszedł tylko jako pierwszy spośród nas. Za Nim przez wieki idziemy my wszyscy.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - 28 V 2023

Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 28 V 2023

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Dzień Pięćdziesiątnicy nie jest żadnym przypadkiem, czymś niespodziewanym, to nie jest żadne zaskoczenie, ale spełnienie Bożej obietnicy. Czy Jezusowi, który zawsze dotrzymuje słowa, można nie wierzyć? Czy dokonana przez Bożego Syna ofiara za grzechy całego świata jest niewystarczająca? Co musiałby Pan Bóg jeszcze uczynić, aby stać się bardziej wiarygodnym.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 28 V 2023

Ogłoszenia parafialne - VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14 V 2023

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

W VI niedzielę wielkanocną Słowo Boże daje nam zapowiedź odejścia zmartwychwstałego Chrystusa z tego świata. Jest to dosyć dziwne pożegnanie, mowa jest o odejściu ale i o przyjściu, o smutku i o radości. W chrześcijaństwie nie ma bowiem pożegnań bez nadziei powitania. Zapowiedź odejścia jest uzupełniona i dopełniona obietnicą posłańca Ducha Świętego: będę prosił Ojca by dał innego Pocieszyciela, aby  z nimi był na zawsze.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 14 V 2023

Ogłoszenia parafialne - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 7 V 2023

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Konflikt powstały między hellenistami a Hebrajczykami zrodził pretensje, której adresatami byli apostołowie, oni byli bowiem odpowiedzialni za rozdzielenie ubogim zebranych darów. To oni stają się przyczyną szemrań i przedmiotem niepotrzebnych pomówień dlatego muszą zareagować. Ta historia uczy, że nie należy konfliktów czy sporów szukać na silę albo sztucznie je stwarzać. Życie jest tak bogate, że ono samo przynosi kłopoty i spory. Ich obecność nie oznacza także tego, że każdy konflikt rozwiązuje się sam automatycznie i nie wymaga od człowieka żadnych wysiłków. Wydobywanie dobra z doświadczenia zła jest rezultatem dyspozycji człowieka, która otwiera się na działanie Bożej łaski. Nich ta świadomość towarzyszy nam podczas uczestnictwa w liturgii V niedzieli wielkanocnej.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 7 V 2023

Ogłoszenia parafialne - IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 30 IV 2023

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dziś przypada IV niedziela wielkanocna. W czytanym  fragmencie Księgi Dziejów Apostolskich, słyszymy o konieczności posłuszeństwa wobec Boga - mówi o tym wprost Piotr w swoim pierwszym kazaniu wygłoszonym do mieszkańców Jerozolimy. Jego żarliwe i autentyczne świadectwo o Zmartwychwstałym poruszyło słuchaczy. Byli przejęci w sensie pozytywnym, co usłyszeli, dlatego stawiają pytania: Cóż mamy czynić bracia? Odpowiedź jest jednoznaczna: Nawróćcie się i niech i niech każdy ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa. Od tego momentu rozpoczyna się bowiem nowa rzeczywistość, po przekroczeniu bramy chrzcielnej prowadzącej do wspólnoty Kościoła, wszystko wygląda inaczej: bezkresne obfite Boże pastwisko, bezpieczeństwo i niczym niezakłócony spokój.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 30 IV 2023

Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 23 IV 2023

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dziś przypada III niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Niedziela biblijna. W czasie wędrówki uczniów zmierzających do Emaus, idący z nimi Jezus uczy umiejętności odczytywania historii życia. W świetle słowa Bożego w sytuacjach pytań, dylematów moralnych, wątpliwości w wierze, problemów i trudnych sytuacji dnia codziennego warto przywołać Boże Objawienie spisane na kartach Biblii. W świetle Bożego nauczania wszystko nabiera innego obrazu. Pismo Święte pozwala zrozumieć znaczenie faktów, także tych bolesnych z życia Jezusa, Kościoła i naszych doświadczeń.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA WIELKANOCNA - 23 IV 2023

Ogłoszenia parafialne - II NIEDZIELA WIELKANOCNA - 16 IV 2023

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dziś przypada II niedziela wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego. Niezwykle wymowne i pouczające dla nas jest spotkanie Jezusa z Apostołem Tomaszem, którego określamy niewiernym. Trzeba jednak pamiętać, że wszyscy apostołowie mieli trudności z uwierzeniem, że staje przed nimi prawdziwy, żywy Chrystus, który został przecież złożony do grobu. Może to dla nas i lepiej, bo nie możemy ich posądzić, że łatwo poddali się jakieś tęsknocie, za swoim ukrzyżowanym Mistrzem, że sobie to wszystko wymyślili. Jakie pomocne wydaje się być dla nas, że wiara powinna być pewna, że nie można wierzyć ani naiwnie, ani zabobonnie, wiara nie może być infantylna, ale trzeba dla swej wiary szukać uzasadnienia.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - II NIEDZIELA WIELKANOCNA - 16 IV 2023
Go to top