Jesteś tutaj: HomeZ życia parafii

Aktualności i ogłoszenia

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego – obowiązujące od 24 października 2020 roku

Czytaj więcej: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

Ogłoszenia parafialne - II NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 I 2021

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Zachęta Jezusa: chodźcie a zobaczycie dziś jest adresowana do każdego z nas.Jesteśmy bowiem gronem ludzi poszukujących poczucia bezpieczeństwa, oparcia,sensu i celu w życiu. Tak jak uczniowie, także my, znajdujemy to wszystko w Chrystusie. Zatem pośpieszmy ku Temu, który nas zaprasza do słuchania swojego słowa. Zechciejmy spotkać się z Tym, który przynosi zbawienie.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - II NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 I 2021

Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 10 I 2021

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

W dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Po raz kolejny świętujemy przyjście na świat Syna Bożego. On jest posłanym przez Boga Zbawicielem, który mocą Ducha Świętego wyprowadza nas ze zniewolenia i grzechu. Tego Ducha  otrzymaliśmy po raz pierwszy  w chwili przyjęcia sakramentu chrztu. Ten Duch posyła nas, abyśmy byli zwiastunami radości. Z wdzięcznością przyjmijmy i podejmijmy chrześcijańską służbę pełniąc nasze codzienne zadania w mocy Bożego Ducha.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 10 I 2021

Ogłoszenia parafialne - II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM - 3 I 2021

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Dziś przypada II niedziela po Narodzeniu Pańskim. Stojąc wokół ołtarza Chrystusowego, dziękujemy za słowo, które było na początku i o którym wyznajemy, że jest Bogiem. Dzięki składajmy Ojcu w niebie za Jego Syna, którego nam ofiarował. Narodził się jako ludzkie Dziecko, byśmy stali się dziećmi Bożymi i mieli poczucie bycia braćmi i siostrami wielkiej rodziny Bożej. Otwórzmy nasze umysły i serca na odwieczne Słowo Boże i uwielbiajmy Pana obecnego pośród nas.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM - 3 I 2021

Ogłoszenia parafialne - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY - 27 XII 2020

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

Przypadające dziś Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa uzmysławia nam, że Syn Boży również narodził się i wzrastał w gronie rodzinnym. Doświadczył życia rodzinnego z jego jasnymi, ale także ciemnymi stronami, pełnymi trudności i problemów. Gromadząc się na liturgii eucharystycznej mamy świadomość, że Jezus Chrystus jednoczy nas wokół ołtarza, który jest rodzinnym i wspólnotowym stołem. Niech siła płynąca z udziału w Eucharystii umacnia nasze rodziny w rzeczywistości dnia powszedniego.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY - 27 XII 2020

Ogłoszenia parafialne - IV NIEDZIELA ADWENTU - 20 XII 2020

IV NIEDZIELA ADWENTU

W Jezusie Chrystusie Bóg przyszedł do nas byśmy doświadczyli jego zbawienia, pomocy i ratunku. Ostatnia IV niedziela adwentu przypomina, że Jezus jest Emmanuelem, czyli Bóg z nami. On nie jest obok nas, czy przeciwko nam. Jego obecność z nami jest urzeczywistniona najpełniej w każdej Eucharystii. Niech sprawowana dziś liturgia będzie okazja do uobecnienia Boga obecnego z nami.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - IV NIEDZIELA ADWENTU - 20 XII 2020

Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA ADWENTU - 13 XII 2020

III NIEDZIELA ADWENTU

Ludzie żyjący na przestrzeni historii odczuwali, że Pan jest blisko. O tym fakcie przypomina nam III niedziela adwentu, która jest czasem adwentowej radości. Zbawiciel świata obdarza nas swoja bliskością, w adresowanym do nas słowie, we wspólnocie zgromadzonej w Jego imię, w momencie przyjęcia Komunii świętej. Doświadczenie bliskości Boga należy przekazywać dalej, dzielić się radością z innymi, aby przez to dodawać innym otuchy i przywracać nadzieję. Radujmy się z faktu, że w czasie sprawowania liturgii eucharystycznej Pan jest pośród nas bardzo blisko.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA ADWENTU - 13 XII 2020

Ogłoszenia parafialne - I NIEDZIELA ADWENTU - 29 XI 2020

I NIEDZIELA ADWENTU

Rozpoczynamy czas adwentu, w którym Kościół nie tylko spogląda na pierwsze przyjście Jezusa w tajemnicy Narodzenia, ale uwaga skupiona jest także na powtórnym jego przyjściu na końcu czasów. Nasze życie rozgrywa się miedzy tymi dwoma decydującymi wydarzeniami w dziejach.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - I NIEDZIELA ADWENTU - 29 XI 2020
Go to top