Jesteś tutaj: HomeZ życia parafii

Aktualności i ogłoszenia

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

Dekret odwołujący dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej niedzielnej

Informacje dostępne w linku: Dekret odwołujący dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej niedzielnej

Czytaj więcej: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

Ogłoszenia parafialne -II NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 I 2022

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie – to ostatnie zdanie Maryi w Ewangelii. Potem mówi już tylko Jezus. Maryja milknie, aby mógł mówić i działać tylko Jej Syn. Na weselu w Kanie można zobaczyć istotę działania Kościoła w dostrzeganiu ludzkich potrzeb, zmartwień, kryzysów, braków. Pokorne i konsekwentne przedstawianie tych spraw Jezusowi, wstawianie się za tymi, którzy cierpią i wreszcie wzywanie aby ludzie zrobili wszystko, co Jezus każe. Wszystko – warto zaakcentować to słowo, gdy w samym Kościele pojawia się pokusa selektywnego doboru Jezusowych nakazów. Słudzy napełnili kamienne stągwie po brzegi, choć nie od razu widzieli sens tej czynności. Napełniać po brzegi, im więcej przyniesiemy wody, tym więcej będzie wina. Cuda dzieją się dziś jeśli słuchamy Jezusa, a mamy ku temu kolejną okazję świętując II niedziele zwykłą.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne -II NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 I 2022

Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 9 I 2022

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

W dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. W momencie kiedy spłynęła na każdego z nas łaska sakramentu chrztu świętego, wówczas dokonało się dokładnie to samo, co miało miejsce podczas chrztu Jezusa. Rzeczywistość naszego chrztu ukazana została w trzech widzialnych znakach, które były dostrzegane podczas wydarzenia w wodach Jordanu. Wtedy otworzyło się niebo, Duch Święty zstąpił na Niego oraz rozległ się głos z nieba: Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Wielkie tajemnice wśród Jordanu zostały i nam udzielone. Bądźmy wierni łasce sakramentu chrztu świętego i dawajmy nieustannie świadectwo, iż jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 9 I 2022

Ogłoszenia parafialne - II NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA - 2 I 2022

II NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA

Dziś przypada II niedziela po Narodzeniu Pańskim. Żyjemy w świecie, który potrafi oczarować człowieka wielkim bogactwem, dlatego te wartości które wynieśliśmy z naszych domów, nie roztrwonimy a które z mozołem i wielkim poświęceniem przekazali nam nasi rodzice. Nie rozstawajmy się z odwiecznym słowem, które na kartach Biblii są źródłem Bożej mądrości. Nie popełniajmy błędu tych, którzy wędrując po świecie zatracili Boga i w konsekwencji utracili także świadomość własnej tożsamości. Niech ten nowy rok będzie sprawdzianem naszej mądrości, niech nie będzie to czas stracony, bo on już nigdy nie powróci. Obyśmy mówiąc językiem autora księgi mądrości zapuścili korzenie w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - II NIEDZIELA BOŻEGO NARODZENIA - 2 I 2022

Ogłoszenia parafialne - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY - 26 XII 2021

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

Nie zbudujemy rodziny silnej Bogiem, jeśli nie będziemy uczyć się do Jezusa, Maryi i Józefa miłości i prawdy, które stanowiły podstawę ich wspólnego życia. W liturgii święta Świętej rodziny z Nazaretu Syracydes i Św. Paweł wskazują na miłość i szacunek jako filary życia rodzinnego. Budując między sobą silne i trwałe relacje wiary, będziemy w stanie spełnić Bożą wolę, jak to czyni Święta Rodzina w świątyni jerozolimskiej.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY - 26 XII 2021

Ogłoszenia parafialne - IV NIEDZIELA ADWENTU - 19 XII 2021

IV NIEDZIELA ADWENTU

Tajemnica Nawiedzenia nie jest jak sądzą niektórzy – sceną ściśle kobiecą. Powodem ich spotkania nie jest ani solidarność, ani pokrewieństwo, ani chęć odwiedzin dawno nie widzianej rodziny. Maryja idzie pomagać do domu Elżbiety, ale jest inspirowana tchnieniem Ducha Bożego. To Pan Bóg doprowadził do tego spotkania. On jest między nimi obecny. Jego słowo spełniło się całkowicie w życiu obu tych kobiet. Ku Bogu zwracają się też ostatecznie w uwielbieniach serca, obie wypowiadają piękne słowa błogosławieństwa. Niech udział w liturgii IV niedzieli adwentu uczy nas, na wzór Maryi i Elżbiety umiejętności otwierania się na Ducha Świętego.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - IV NIEDZIELA ADWENTU - 19 XII 2021

Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA ADWENTU - 12 XII 2021

III NIEDZIELA ADWENTU

Radość chrześcijańska – o czym przypomina III niedziela adwentu – jest przede wszystkim radością nawrócenia, powrotu do Boga i Jego miłości, jest odkrywaniem wciąż na nowo miłości Boga – jako źródła nadziei i radości. Wezwanie proroka Sofoniasza z dzisiejszego pierwszego czytania do radości i wesela opiera się na odkrywaniu zbawczego działania Boga. Prorok mówi, że Bóg niejako uczestniczy w tej radości ludzkiej. Pan twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, uzdrowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. Bóg raduje się człowiekiem nawróconym i odnowionym, napełnionym miłością. Niech radość będzie obecna w naszej codzienności nie tylko w okresie adwentowego oczekiwania.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA ADWENTU - 12 XII 2021

Ogłoszenia parafialne - II NIEDZIELA ADWENTU - 5 XII 2021

II NIEDZIELA ADWENTU

Ewangelia dzisiejszej niedzieli adwentu przywołuje postać Jana Chrzciciela. Jego orędzie już wtedy, ale także dzisiaj ma to samo znaczenie: przygotować ludzi na przyjście Chrystusa. Wezwanie Jana jest proste i nawiązuje do motywu drogi. Zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi o dosłowne rozumienie drogi czy ścieżki , lecz o to, co jest wyrazem duchowej wędrówki przez życie. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. Nie chodzi tylko o drogi, którymi człowiek ma wędrować przez życie, ale nie wolno zapominać o tych drogach, którymi Bóg przychodzi do człowieka. Przygotować drogę dla Pana i prostować ścieżki dla Niego, to w praktyce oznacza, że mamy pozwolić przyjść do nas Temu, który pragnie być blisko człowieka, aby nas prowadzić.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - II NIEDZIELA ADWENTU - 5 XII 2021
Go to top