Jesteś tutaj: HomeZ życia parafii

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne - XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 VII 2019

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XV niedziela zwykła. Podczas ferii i urlopów wielu ma możliwość poznawania innych krajów i odmiennych kultur, spotykania nowych ludzi. Pewne sprawy i zwyczaje istniejące w obcych stronach mogą wydawać się dziwne. Czy ludzie, których spotykamy w nieznanych nam miejscach i obcych państwach możemy nazwać naszymi bliźnimi? Bliźni to nie tylko przyjaciel, czy życiowy partner, krewny czy znajomy. Bliźnimi nie są jedynie mieszkańcy mojej miejscowości lub osiedla. Bliźnim jest każdy kogo spotykam, zwłaszcza człowiek oczekujący pomocy. Teraz spotykamy się z Jezusem Chrystusem w Jego słowie i podczas świętej Uczty. Niech On doda nam sił gdy na naszej drodze staną ci, którzy potrzebują naszej bezinteresownej miłości.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 14 VII 2019

Ogłoszenia parafialne - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 VII 2019

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XIV niedziela zwykła. Każdy człowiek pragnie pokoju, który nie jest rzeczywistością tego świata. Podczas każdej Mszy Świętej zanoszona jest modlitwa o pokój, przekazujemy sobie znak pokoju, wreszcie rozsyłanie jesteśmy słowami: Idźcie w pokoju Chrystusa. Jezus Chrystus pozostawił nam pokój jako swój testament „ Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. To pokój Boga, który przekracza wszelkie ludzkie pojmowanie. Jest mi łaską i darem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tego pokoju powinniśmy doświadczać dzięki wierze i przekazywać dalej innym ludziom.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 7 VII 2019

Ogłoszenia parafialne - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 VI 2019

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XIII niedziela zwykła. Jako uczniowie Jezusa jesteśmy powołani do współtworzenia królestwa Bożego. Podążając śladami naszego Mistrza możemy odczuwać zmęczenie i zniechęcenie, dlatego nieustannie powinniśmy odnawiać nasz osobisty wybór. Historia powołania nigdy się nie kończy. Uczestnictwo we Mszy Świętej jest znakiem naszej gotowości do nieustannego kroczenia za Panem. Chcemy słuchać Jezusa Chrystusa i opowiadać się za życiem w Jego królestwie.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 VI 2019

Ogłoszenia parafialne - XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 VI 2019

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XII niedziela zwykła. W rozmowach często pytamy się różnych ludzi, co sądzisz o tym czy innym zagadnieniu? Co myślisz o tej czy innej osobie? Wierzysz we wszystko, co ten lub tamten powiedział albo obiecał. Dzięki podobnym osądom lepiej rozumiemy określone sprawy i odpowiednio budujemy relacje co do innych osób. To samo odnosi się do pytania Jezusa: Za kogo mnie uważacie? Domaga się ono odpowiedzi, które są tak różnorodne jak ludzie wyrażający swoje subiektywne opinie. Gromadząc się na Eucharystii uwielbiamy Jezusa Chrystusa, który dla nas jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 VI 2019

Ogłoszenia parafialne - TRÓJCA ŚWIĘTA - 16 VI 2019

TRÓJCA ŚWIĘTA

W imię Trójcy Świętej – Ojca i Syna i Ducha Świętego – zaczynamy każdą liturgię. Bóg objawia się w osobie Ojca, który jest naszym stworzycielem i źródłem naszego życia. Objawia się w osobie Syna, abyśmy doświadczyli Jego miłości. Bóg objawia się również w osobie Ducha Świętego, by doprowadzić nas do pełnego poznania Boga dodając sił i odwagi do życia, wzbudza i podtrzymuje w nas ducha modlitwy i dziękczynienia, abyśmy mogli wyrazić nasze uwielbienie Bogu Trój jedynemu.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - TRÓJCA ŚWIĘTA - 16 VI 2019

Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 9 VI 2019

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Dziś przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy w liturgii okres Wielkanocy. Zesłanie Ducha Świętego to od zarania chrześcijaństwa święto przełomu i przejścia. Otrzymawszy Ducha Świętego młody Kościół otwiera się na cały świat. Uczniowie niegdyś wylęknieni teraz są przepełnieni radością, wolni i gotowi do wyznawania swojej wiary. W tym zadaniu nic się nie zmieniło, wciąż chodzi o odwagę i siłę świadectwa, aby do wszystkich ludzi dotarła prawda o Bożym zbawieniu.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 9 VI 2019

Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - 2 VI 2019

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Przed czterdziestu dniami obchodziliśmy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a dzisiaj przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Podczas liturgii mszalnej słyszeliśmy o tym jak Jezus ukazywał się swoim uczniom, rozmawia z nimi i spożywa z nimi posiłki. Podał ich na świadków swojego zmartwychwstania i posłał na cały świat. Dzisiaj wspominamy chwilę, kiedy Jezus przestał być widoczny dla swoich uczniów, ponieważ wstąpił do chwały niebieskiej Nie odszedł jednak, lecz w inny sposób pozostaje obecny pośród nas. Posyła nam Ducha Świętego, spotyka się z nami w swoim słowie oraz podczas Najświętszej Ofiary. Nieustannie powinna nam towarzyszyć świadomość, ze Jezus jest obecny z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - 2 VI 2019

Ogłoszenia parafialne - VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 26 V 2019

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Dziś VI niedziela wielkanocna. Każdego dnia Kościół Chrystusowy staje przed nowymi wyzwaniami, zadaniami i pytaniami. Nie może być mowy o stagnacji, ale rzeczywistość wspólnoty Kościoła wymiar dynamiczny. Duch Jezusa Chrystusa, Duch prawdy i i pokoju, jest przyczyną owej dynamiki. Tego, który posłał nam od Boga pocieszyciela Ducha Świętego, uwielbiajmy i oddajmy Mu należną cześć dziękując za Jego zmartwychwstanie. 

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - VI NIEDZIELA WIELKANOCNA - 26 V 2019
Go to top