Wykonawca usługi przeprowadzenia konserwacji zabytkowego ołtarza w naszej parafii

Uprzejmie informuję, że jako wykonawcę usługi przeprowadzenia konserwacji zabytkowego ołtarza w naszej parafii, wybrano firmę Pracownia Konserwacji Zabytków - Marcin Błaszczyk.