Jesteś tutaj: HomeZ życia parafiiRealizacja transgranicznego projektu InterregWspólnota bezgranicznej wiary

Wspólnota bezgranicznej wiary

- Tytuł projektu: „Wspólnota bezgranicznej wiary”

- Partner Wiodący: Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zwardoniu (www. parafia.zwardon.org)

- Partner Projektu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalité (www.farnostskalite.sk)

- Opis projektu:

Realizacja zadania wynika z potrzeby tworzenia dogodnych warunków dla ochrony i wzmacniania potencjału dziedzictwa kulturowego na obszarze transgranicznym pomiędzy miejscowościami Zwardoń (Polska) i Skalitè (Słowacja), wpływającego na wzrost atrakcyjności turystycznej oraz dobrosąsiedzkie relacje. W ramach zadania przewidziano renowację zabytkowego ołtarza w stylu gotyckim z początku XX w. Utworzenie Katolickiej Rady Wiary i organizację 9 spotkań w jej ramach. Celebrację dziewięciu Mszy Świętych w oprawie góralskiej z udziałem wiernych ze Skalité. Wyznaczenie i budowę transgranicznej Drogi Krzyżowej wraz z montażem poszczególnych stacji. Organizację przejścia Pierwszej Transgranicznej Drogi Krzyżowej. Przewidziano również promocję projektu w postaci trzech artykułów w prasie lokalnej. Wykonanie materiałów promocyjnych w postaci roll’upa, broszur zawierających rozważania Drogi Krzyżowej oraz opaski okolicznościowe odblaskowe. 

- Cele projektu:

Głównym celem mikroprojektu jest rozwój i wzmocnienie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez odwołanie się do chrześcijańskiej tradycji budującej markę miejsca.

- Celami szczegółowymi są:

-  1: Zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego. 2: Rozwój dobrosąsiedzkiej współpracy wynikającej ze wspólnoty wiary i tradycji chrześcijańskiej. 3: Wzmacnianie  trwałości walorów kulturowych, szczególnie chrześcijańskiego dziedzictwa regionalnego nawiązującego do międzywojennej tradycji celebrowania wspólnych transgranicznych mszy świętych w Kościele Parafialnym w Zwardoniu.

- Osiągnięte rezultaty mikroprojektu:

W wyniku realizacji mikroprojektu wzrosła atrakcyjność turystyczna obszaru objętego zadaniem. Zostało wypromowane dziedzictwo kulturowe społeczności zamieszkujących po obu stronach granicy. Zostały wzmocnione dobrosąsiedzkie relacje na poziomie wspólnot religijnych i społecznych.  Nastąpiło ugruntowanie chrześcijańskiego dziedzictwa regionalnego nawiązującego do międzywojennej tradycji celebrowania wspólnych transgranicznych mszy świętych w kościele Parafialnym w Zwardoniu.

-  Okres realizacji:

1.10.2019 r – 30-09.2020 r.

-  Wartość mikroprojektu: 41 948,41 €

- Dofinansowanie:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 35 656,14 € (85 %)

2. Budżet państwa: 2 097,42 € (5%)

3. Wkład własny Parafii: 4 194,85 € (10%)

Go to top