Projekt z wiarą

Projekt z wiarą 

Od października 2019 roku w Zwardoniu trwa realizacja mikroprojektu pod nazwą „Wspólnota Transgranicznej Wiary”. Wszystkie działania projektowe koordynuje tutejsza Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 

Najważniejszym przesłaniem zadania jest wzmocnienie  trwałości dziedzictwa chrześcijańskiego, które łączy mieszkańców po obu stronach granicy polsko-słowackiej. Stąd też do tej pory przeprowadzono konserwację zabytkowego ołtarza, mieszczącego się w nawie kościoła parafialnego, w tym odrestaurowano złocone elementy zabytku. Zadbano o snycerkę i detale architektury, w tym o nadgryzione zębem czasu rzeźby. Stan świetności przywrócono  wielu  polichromowanym elementom i konstrukcyjnym detalom. Gotycki ołtarz jest szczególnie cenny dla zwardońskiej świątyni. Wierni po raz pierwszy mogli się przed nim modlić już w 1906 roku. Wtedy bowiem został sprowadzony z Tyrolu i stanął w prezbiterium kaplicy, którą wybudowano w 1896 roku.

Z działań projektowych przewidziano również budowę transgranicznej drogi krzyżowej i organizację nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Planowane jest także powołanie Katolickiej Rady Wiary służącej koordynowaniu praktyk religijnych po obu stronach granicy. W tym miejscu warto dodać, że słowackim partnerem mikroprojektu jest Parafia ze słowackiego Skalité.  Przewidziano także też 9 międzynarodowych mszy świętych z udziałem regionalnych muzyków. To może być szczególna gratka dla turystów odwiedzających ten urokliwy zakątek Beskidu Żywieckiego. 

Mikroprojekt dofinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego  w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa  w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Go to top