Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY SWIĘTEJ - 12 VI 2022

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY SWIĘTEJ

Dziś przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. W krótkim fragmencie dzisiejszej Ewangelii pojawia się prawda o całej Trójcy. Syn mówi o Ojcu i Duchu Świętym. Jeden Bóg ale w trzech Osobach. To tajemnica o której mówić trudno, ale milczeć nie wolno. Bóg dał się nam poznać jako ktoś taki. Tej prawdy wiary nie wymyślili teologowie lub biskupi. Kościół próbował jedynie zgłębić tę tajemnicę i wyrazić ją  w formie dogmatycznej. Uczynił to po to aby móc ową prawdę głosić i przekazywać jako najcenniejszy skarb.

 LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA
- W poniedziałek, 13 czerwca – wspomnienie Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła; 
- W czwartek, 16 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystus procesja do czterech ołtarzy:
 ~I Ołtarz u Państwa Kołosińskich – Groń i Pydychy;
 ~II Ołtarz koło państwa Burych, Zydorków – Stajaki, Wołowiec, Węglarze, Rastoka prawa strona i Raj;
 ~III Ołtarz przy DW Halka – Myto, Rastoka lewa strona;
 ~IV Ołtarz kaplica MB Saletyńskiej – Orawcowa i Wieczorek.

Strażaków proszę o pilnowanie porządku w czasie procesji, jak również proszę o pomoc w niesieniu baldachimu.

W piątek, 17 czerwca – wspomnienie Św. Brata Alberta Chmielewskiego, zakonnika.

W przyszłą niedzielę rada parafialna będzie zbierała ofiarę na prace przy kościele. Również w przyszłą niedzielę ofiara do puszek przeznaczona na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.