Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 10 I 2021

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

W dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Po raz kolejny świętujemy przyjście na świat Syna Bożego. On jest posłanym przez Boga Zbawicielem, który mocą Ducha Świętego wyprowadza nas ze zniewolenia i grzechu. Tego Ducha  otrzymaliśmy po raz pierwszy  w chwili przyjęcia sakramentu chrztu. Ten Duch posyła nas, abyśmy byli zwiastunami radości. Z wdzięcznością przyjmijmy i podejmijmy chrześcijańską służbę pełniąc nasze codzienne zadania w mocy Bożego Ducha.

W czwartek obchodzimy Dzień migranta i uchodźcy.

W sobotę na godzinę 15.00 na Mszę Świętą zapraszam mieszkańców Wołowca, Stajaków Węglarzy, Rastoki lewa strona oraz Raju, natomiast na godzinę 16.00 mieszkańców Myta i Rastoki prawa strona. 

W przyszłą niedzielę, 17 stycznia Kościół Katolicki w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu. Ofiara do puszek jest przeznaczona na cele charytatywne. Również w przyszłą  niedzielę rada parafialna będzie zbierała na prace przy kościele.