Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA ADWENTU - 13 XII 2020

III NIEDZIELA ADWENTU

Ludzie żyjący na przestrzeni historii odczuwali, że Pan jest blisko. O tym fakcie przypomina nam III niedziela adwentu, która jest czasem adwentowej radości. Zbawiciel świata obdarza nas swoja bliskością, w adresowanym do nas słowie, we wspólnocie zgromadzonej w Jego imię, w momencie przyjęcia Komunii świętej. Doświadczenie bliskości Boga należy przekazywać dalej, dzielić się radością z innymi, aby przez to dodawać innym otuchy i przywracać nadzieję. Radujmy się z faktu, że w czasie sprawowania liturgii eucharystycznej Pan jest pośród nas bardzo blisko.

W poniedziałek, 14 grudnia przypada wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.

Od czwartku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą cześć okresu adwentu. Liturgia tych dni przygotowuje nas bezpośrednio do przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.

W tym tygodniu w środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

W dniu dzisiejszym ofiarą do puszek wspieramy naszą diecezję.

W przyszłą niedzielę rada parafialna będzie zbierała ofiarę na prace przy kościele