Jesteś tutaj: HomeZ życia parafii

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne - VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 II 2019

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Boże Ty chcesz przebywać w sercach prawych i uczciwych – modli się Kościół w kościele 6 niedzieli zwykłej, wyznając równocześnie swoje pragnienie głoszenia Boga. Każdy z nas cieszy się kiedy odczuwa sympatię, życzliwość ze strony przyjmującego go gospodarza. Uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy gośćmi u Pana Boga. On przyjmuje nas serdecznie i z radością. Przy Nim czujemy się bezpiecznie, bo On kocha każdego człowieka. Radość sprawia Bogu bycie u nas gościnie, co wskazał w przyjściu swojego Syna Jezusa Chrystusa. Mamy ogromną okazję spotkania  i wielką szansę, aby Pana Boga ugościć.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 II 2019

Ogłoszenia parafialne - V NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 II 2019

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś V niedziela zwykła. Często zadajemy sobie pytania dotyczące naszego życia i sensu życiowego powołania. Odkrywamy, że pojmowanie samych siebie, jak również nasz los w istocie zależy od ludzi z którymi żyjemy w rodzinach, w pracy czy w innych obszarach życiowych aktywności. Natomiast jako chrześcijanie zastanawiamy się nad znaczeniem obecności Boga pośród nas. W Jezusie Chrystusie Bóg bezpośrednio zwraca się do nas i zbawczo ingeruje w naszą egzystencję. Pozwólmy, by Pan Bóg obecny między nami mógł kierować naszą codziennością i prowadził nas po swoich ścieżkach.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - V NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 II 2019

Ogłoszenia parafialne - IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 II 2019

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś IV niedziela zwykła. Celebrując wspólnie Najświętsza Ofiarę, naszymi modlitwami bierzemy udział w służbie Bożej. Jednak jest to również służba względem drugiego człowieka. Bóg podczas tej świętej celebracji służy. Kiedy będziemy słuchać czytań Pisma Świętego, wówczas Bóg nakryje dla nas stół słowa. Podczas liturgii eucharystycznej poda nam swoje Ciało – chleb życia i swoją Krew – wino wesela. Bóg nakryje dla nas stół Eucharystii. Jego umiłowany Syn Jezus Chrystus obecny jest pośród nas i pragnie nas ubogacić.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 II 2019

Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 I 2019

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś III niedziela zwykła. Jako członkowie Ludu Bożego gromadzimy się razem, aby słuchać słowa Bożego i posilać się chlebem życia. Niestety pomiędzy wyznawcami Chrystusa wciąż nie ma pełnej jedności, ciągle doświadczamy bólu i podziału, chociaż Pismo Święte jako księga chrześcijańska została nam dana dla nas wszystkich. Mówi ona o spotkaniu z Jezusem, co stanowi instrument naszej wiary. Nasze wychodzenie na spotkanie z Nim, wspólna modlitwa i chęć pojednania może doprowadzić do pełnego zjednoczenia. To jest nasza intencja po zakończeniu kolejnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - III NIEDZIELA ZWYKŁA - 27 I 2019

Ogłoszenia parafialne - II NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 I 2019

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś II niedziela zwykła. W okresie Bożego Narodzenia uroczyście obchodziliśmy tajemnicę wcielenia Jezusa Chrystusa i Jego objawienie się ludziom. Uwielbienie i radość z powodu daru wspólnoty z Bogiem rozbrzmiewa także w liturgii pierwszych niedziel okresu zwykłego. Każdy człowiek i wszystkie narody są zaproszone do tego by stanowić wielką rodzinę Bożą i jako Jego dzieci być dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Niech nas w tym zadaniu wspomaga Boże błogosławieństwo i będzie owocem uczestnictwa w Eucharystii.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - II NIEDZIELA ZWYKŁA - 20 I 2019

Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 13 I 2019

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

W niedzielę po Uroczystości Objawienia Pańskiego świętujemy fakt Jezusowego chrztu w wodach Jordanu. Oba wydarzenia są ze sobą związane, gdyż chrzest był także objawieniem Chrystusa. Syn Boży objawił się publicznie i rozpoczął jawną działalność po długim okresie ukrytego życia w Nazarecie. Podczas chrztu udzielonego przez Jana Chrzciciela Bóg przedstawił Jezusa jako świętego umiłowanego Syna, napełnionego Duchem Świętym. Również my zostaliśmy ochrzczeni i staliśmy się członkami Kościoła Chrystusowego, córkami i synami Boga Ojca powołanymi do składania świadectwa o Nim we współczesnym świecie.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 13 I 2019

Ogłoszenia parafialne - OBJAWIENIE PAŃSKIE - 6 I 2019

OBJAWIENIE PAŃSKIE

Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi Królowi. Pismo Święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską. Jesteśmy wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Mając świadomość naszej tożsamości dzieci Bożych, przyłączamy się do wędrówki trzech mędrców zdążających do Betlejem, by oddać cześć nowonarodzonemu Synowi Bożemu.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - OBJAWIENIE PAŃSKIE - 6 I 2019

Ogłoszenia parafialne - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY - 30 XII 2018

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

Dziś przypada Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Mamy naszą polską tradycję świętowania Narodzenia Pańskiego w gronie swoich bliskich. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że współczesna rodzina często musi stawiać czoła potężnym zagrożeniom. Dobrze zatem, abyśmy raz jeszcze spojrzeli na wspólnotę Jezusa, Maryi i Józefa, która też przeżywała trudne sytuacje. Święta Rodzina z Nazaretu niech będzie dla nas przykładem pokonywania przeciwności losu siłą wiary i zaufania Bogu. Ufając, że Bóg wspiera swoją  miłością i towarzyszy również naszym rodzinom, uwielbiajmy Pana Jezusa Chrystusa obecnego pośród nas w znakach świętej liturgii.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY - 30 XII 2018
Go to top