Jesteś tutaj: HomeZ życia parafii

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne - XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 VII 2018

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XV niedziela zwykła. Poprzez lata katechezy i formacji, dzięki świadectwu wiary rodziców i bliskich, od dzieciństwa posiadamy wiedzę o Bogu. Uczestnictwo w liturgii daje nam możliwość pielęgnowania więzi z Ojcem niebieskim i Jego umiłowanym Synem. Tą relacją trzeba żyć i dawać o niej świadectwo wychodząc naprzeciw bliźnim z miłością i dobrym słowem. Do tego zadania jesteśmy powołani posłani przez Jezusa Chrystusa, który gromadzi nas na niedzielnej Eucharystii.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 VII 2018

Ogłoszenia parafialne - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 VII 2018

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XIV niedziela zwykła. Pytania o Jezusa należą do zawsze aktualnych. Odpowiedzi bywają różne, w zależności od sytuacji życia, okoliczności czy doświadczonych wydarzeń. Pomimo tej polaryzacji stanowisk uczestnicząc w Eucharystii  jesteśmy zjednoczeni z Tym, który chce być naszym Panem i Zbawicielem. Wyznając wiarę w Jezusa stajemy się uczestnikami Bożej miłości.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 VII 2018

Ogłoszenia parafialne - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 VII 2018

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XIII niedziela zwykła. Śmierć człowieka – zwłaszcza bliskiej osoby rodzi poczucie lęku i bezsilności. Wobec pojawiających się wówczas pytań natchniony Autor Księgi Mądrości podaje zaskakujące odpowiedzi w kwestii odpowiedzialności Stwórcy za stworzenie śmierci. Bóg wiele uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Swoja postawą Pan Jezus potwierdził słuszność tego zdania. Walczy On przecież ze słabością i śmiercią uzdrawiając chorych i wskrzeszając zmarłych. W pełni objawia się prawda, że ostatnie słowo nie należy do śmierci lecz do życia wiecznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 VII 2018

Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA - 24 VI 2018

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Dziś przypada uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Głoszone przez niego orędzie, także dzisiaj ma to samo zadanie - przygotować ludzi na przyjście Chrystusa. Wezwanie Jana jest proste, oczywiste i nawiązuje do motywu drogi. Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi o dosłowne drogi czy ścieżki, lecz o to. co jest wyrazem duchowej wędrówki przez życie. Przygotować drogę dla Pana i prostować ścieżki dla Niego – w praktyce oznacza pozwolić Chrystusowi uznać Go za Pana swego życia.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA - 24 VI 2018

Ogłoszenia parafialne - XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 VI 2018

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XI niedziela zwykła. Wiosną i wczesnym latem z podziwem przyglądamy się przyrodzie budzącej się do życia, chociaż nie mamy na to żadnego wpływu. Niewidzialne siły działające w świecie roślinnym są znakiem Bożej troski o środowisko naturalne. Podobnie ma się rzecz z Boskim działaniem w ludzkim życiu. Bezustannie i w tajemniczy dla nas sposób Bóg dokonuje dzieła zbawienia. Jego królestwo wzrasta pośród nas, bo On jest Panem.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 VI 2018

Ogłoszenia parafialne - X NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 VI 2018

X NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada X niedziela zwykła. Ludzi wierzących cechuje między innymi duchowe pokrewieństwo – „bo kto pełni wolę Bożą ten Mi jest bratem, siostrą i matką.”. Jesteśmy zatem jedną rodziną, mamy świadomość bycia braćmi i siostrami w wierze. Temu, który uczynił nas swoją rodziną i zaprosił na Eucharystię, złóżmy należny hołd uwielbienia.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - X NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 VI 2018

Ogłoszenia parafialne - IX NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 VI 2018

IX NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś IX niedziela zwykła. W myśl prawodawstwa cywilnego kierującego się względami ekonomicznymi niedziela była traktowana jako ostatni dzień weekendu. Takie rozumowanie bywa sprzeczne z natura Dnia Pańskiego. Niedziela jako pamiątka Chrystusowego zmartwychwstania jest pierwszym dniem tygodnia, od tego czasu wszystko się na nowo rozpoczyna. Uczestnicząc w liturgii spotykamy Chrystusa i dziękujemy za Jego obecność w znakach świętego zgromadzenia.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - IX NIEDZIELA ZWYKŁA - 3 VI 2018

Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ - 27 V 2018

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Przez chrzest zostaliśmy wprowadzeni w tajemnicę Boga Trójjedynego. Staje się ona bardziej dostępna nie przez rozumowanie ale przez uczestnictwo         w życiu Boga. Jezus Chrystus posyła nam Ducha Świętego i jest zarazem drogą prowadząca do ijca. Ten Bóg – jeden w trzech Osobach – zaprasza nas do udziału w liturgii eucharystycznej, która jest uczestnictwem w misterium

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ - 27 V 2018
Go to top