Jesteś tutaj: HomeZ życia parafii

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 VII 2017

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XVII niedziela zwykła. Każdy człowiek pragnie osiągnąć w swoim życiu pełnię szczęścia. Poszukuje czegoś, co nada sens jego istnieniu, dzięki czemu będzie mógł zaświadczyć, iż nie żałuje radosnych ale i zaznaczonych trudnościami chwil swego życia. Największym szczęściem jest przebywanie w obecności Boga. Chrystus gromadzi nas dziś na liturgii eucharystycznej, abyśmy doświadczyli daru Bożego spotkania i zasmakowali szczęścia.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 VII 2017

Ogłoszenia parafialne - XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 VII 2017

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XVI niedziela zwykła. Jezus Chrystus ukazał nam prawdę, iż jest przyjacielem człowieka. Jeśli chcemy Go naśladować musimy odznaczać się wielką otwartością także w odniesieniu do tych, którzy naszym zdaniem podążają niewłaściwymi drogami. Bóg budzi w nas nadzieję, że udziela grzesznikom łaski nawrócenia i przebaczenia. Niech udział w niedzielnym zgromadzeniu liturgicznym umocni nas w przekonaniu, że Pan Bóg będzie sądził wszystkich ludzi z mocą i cierpliwością, sprawiedliwością i łagodnością, mądrością i miłosierdziem.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 VII 2017

Ogłoszenia parafialne - XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 VII 2017

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XV niedziela zwykła. Po tygodniowym trudzie i wysiłku gromadzimy się wokół Chrystusa, aby przedstawić Jemu radości i smutki. Pragniemy uwielbiać Go za to, że z mocą swojego Krzyża przemienia ludzkie słabości i zniewolenia, by człowiek mógł uczestniczyć w chwale dzieci Bożych. Niech liturgia eucharystyczna pozwoli nam doświadczyć pełnego zjednoczenia ze Zbawicielem Świata.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 VII 2017

Ogłoszenia parafialne - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 VII 2017

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XIV niedziela zwykła. W każdym człowieku jest pragnienie życia w świecie, który będzie pozbawiony bólu, zła, przemocy. Podejmujemy walkę o sprawiedliwość, wzajemny szacunek, zaprzestanie sporów i waśni. Pan Jezus odpowiadając na ludzkie oczekiwanie nie rozwiązuje problemów natury politycznej i społecznej, ale pragnie przemieniać ludzkie serca, zaprowadzając  w nich pokój. Gromadzimy się na liturgii eucharystycznej aby wielbić Boga za to, że mocą mieszkającego w nas Ducha przywraca do życia wszystko co uległo zniszczeniu na skutek grzechu.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 VII 2017

Ogłoszenia parafialne - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 VII 2017

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XIII niedziela zwykła. Pan Jezus wzywa nas do opowiedzenia się po Jego stronie całym sercem oraz miłowania naszych bliźnich, aż do ofiary z samych siebie. W zamian obiecuje nam życie u Ojca niebieskiego. Uczestnicząc w liturgii eucharystycznej, jesteśmy zaproszeni do ponownego, świadomego opowiedzenia się za Jezusem Chrystusem. Taka postawa będzie fundamentem do podejmowania na co dzień właściwych wyborów i odpowiedzialnych decyzji.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 VII 2017

Ogłoszenia parafialne - XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 VI 2017

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dziś przypada XII niedziela zwykła. Właściwie rozumiana bojaźń oraz miłość to dwie wartości, które tworzą fundamenty postawy służebnej. Bojaźń Boża nie jest strachem przed karzącym Bogiem, ale postawą synowskiego oddania. Taka bojaźń umacnia miłością, dając człowiekowi poczucie wolności, odwagi i męstwa. Niech ich obecność pozwala nam skutecznie stawić czoła wszelkim przeciwnościom.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 VI 2017

Ogłoszenia parafialne - XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 VI 2017

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
Dziś przypada XI niedziela zwykła. Jako wspólnota Kościoła, zgromadzona na Eucharystii, pragniemy dziękować Bogu za dar Jego obecności w naszym życiu oraz za obietnicę zbawienia udzieloną naszym ojcom w wierze. Każde niedzielne zgromadzenie eucharystyczne ma nam uświadomić, ze Bóg nie zapomniał o nas, lecz ciągle troszczy się o naszą przyszłość. Niech nasze z Nim spotkanie przyczyni się do ożywienia wiary.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 VI 2017

Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 11 VI 2017

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Dziś przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. Wierzymy, że Bóg Ojciec posłał na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał i zesłał Ducha Świętego, napełniającego swą mocą cały Kościół. Nasze ziemskie życie jest pielgrzymowaniem do Boga. Głęboko wierzymy, że zakończy się chwałą uczestnictwa w wewnętrznym życiu Boga Trójjedynego.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 11 VI 2017
Go to top