Jesteś tutaj: HomeZ życia parafii

Aktualności i ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 VIII 2018

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XIX niedziela zwykła. W czasie każdej Eucharystii słyszymy słowa zaproszenia do pełnego uczestnictwa w Uczcie: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Posiłek należy do zwyczajnych zadań codzienności. Jednak przyjmując w czasie Eucharystii Ciało i Krew Pańską otrzymujemy dar absolutnie wyjątkowy. Jezus Chrystus ofiaruje się ludzkości, wydaje się w nasze ręce. Obdarza nas swoim życiem i jest pośród nas obecny.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 12 VIII 2018

Ogłoszenia parafialne - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 VIII 2018

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XVIII niedziela zwykła. Człowiek potrzebuje do życia pokarmu, odzienia, pracy i mieszkania. Te wszystkie potrzeby dotyczą troski o chleb. W modlitwie Pańskiej Jezus uczy nas byśmy prosili Boga o ziemski chleb, ale zwraca uwagę na potrzebę zaspokojenia głodu duchowego. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Dlatego Jezus mówi sam o sobie: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do Jezusa Chrystusa nie pragnie ani nie odczuwa głodu, gdyż On sam daje się jako Chleb, który obdarza życiem wiecznym. Podczas Eucharystii przychodzi po raz kolejny w takiej postaci.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 5 VIII 2018

Ogłoszenia parafialne - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 VII 2018

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XVII niedziela zwykła. Napomnienie Św. Pawła – znoście siebie nawzajem w miłości, jest adresowane do nas. W każdej wspólnocie jest wielość ludzkich charakterów, talentów i zdolności, sympatii i antypatii, konfliktów i sporów, rozmaitych punktów spojrzenia na temat drogi Kościoła wyznaczonej przez Chrystusa. Pomimo tych zauważalnych różnic istnieje jedno wspólne powołanie do wiary, jeden chrzest zanurzający nas w tajemnicy Syna Bożego. Jedność w wierze jest możliwa, gdy wszyscy okażą się gotowi podejść do siebie nawzajem z miłością i będą cierpliwie siebie znosić. Wskazanie Św. Pawła jest zatem wciąż aktualne i podyktowane troską o poprawne relacje między ludźmi.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 VII 2018

Ogłoszenia parafialne - XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 22 VII 2018

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada XVI niedziela zwykła. Każdy człowiek potrzebuje czasu wyciszenia, refleksji, wypoczynku dla ciała i ducha. Trzeba nam usłyszeć i przyjąć słowa Jezusa: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie, odludzie i wypocznijcie. Takie jest pragnienie Jezusa, który chce nas obdarować godzina oddechu i zastanowienia. To jest zaproszenie do właściwego wykorzystania niedzieli.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 22 VII 2018

Ogłoszenia parafialne - XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 VII 2018

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XV niedziela zwykła. Poprzez lata katechezy i formacji, dzięki świadectwu wiary rodziców i bliskich, od dzieciństwa posiadamy wiedzę o Bogu. Uczestnictwo w liturgii daje nam możliwość pielęgnowania więzi z Ojcem niebieskim i Jego umiłowanym Synem. Tą relacją trzeba żyć i dawać o niej świadectwo wychodząc naprzeciw bliźnim z miłością i dobrym słowem. Do tego zadania jesteśmy powołani posłani przez Jezusa Chrystusa, który gromadzi nas na niedzielnej Eucharystii.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 VII 2018

Ogłoszenia parafialne - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 VII 2018

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XIV niedziela zwykła. Pytania o Jezusa należą do zawsze aktualnych. Odpowiedzi bywają różne, w zależności od sytuacji życia, okoliczności czy doświadczonych wydarzeń. Pomimo tej polaryzacji stanowisk uczestnicząc w Eucharystii  jesteśmy zjednoczeni z Tym, który chce być naszym Panem i Zbawicielem. Wyznając wiarę w Jezusa stajemy się uczestnikami Bożej miłości.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 VII 2018

Ogłoszenia parafialne - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 VII 2018

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś XIII niedziela zwykła. Śmierć człowieka – zwłaszcza bliskiej osoby rodzi poczucie lęku i bezsilności. Wobec pojawiających się wówczas pytań natchniony Autor Księgi Mądrości podaje zaskakujące odpowiedzi w kwestii odpowiedzialności Stwórcy za stworzenie śmierci. Bóg wiele uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Swoja postawą Pan Jezus potwierdził słuszność tego zdania. Walczy On przecież ze słabością i śmiercią uzdrawiając chorych i wskrzeszając zmarłych. W pełni objawia się prawda, że ostatnie słowo nie należy do śmierci lecz do życia wiecznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 VII 2018

Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA - 24 VI 2018

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Dziś przypada uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Głoszone przez niego orędzie, także dzisiaj ma to samo zadanie - przygotować ludzi na przyjście Chrystusa. Wezwanie Jana jest proste, oczywiste i nawiązuje do motywu drogi. Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi o dosłowne drogi czy ścieżki, lecz o to. co jest wyrazem duchowej wędrówki przez życie. Przygotować drogę dla Pana i prostować ścieżki dla Niego – w praktyce oznacza pozwolić Chrystusowi uznać Go za Pana swego życia.

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA - 24 VI 2018
Go to top